Privacy-beleid

Privacyverklaring

 

Wij begrijpen dat uw privacy belangrijk voor u is. Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen, d.w.z. alle informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd als individueel persoon, verzameld via al onze websites en/of apps die zijn gelinkt aan dit privacy-beleid. Dit privacy-beleid omschrijft hoe wij ernaar streven om uw persoonsgegevens in relatie tot al onze sites zo goed mogelijk te behandelen en te beschermen. Op onze sites wordt alleen die persoonlijke informatie verzameld die uitdrukkelijk en vrijwillig door u is verstrekt. Dergelijke informatie kan bestaan uit - maar is niet beperkt tot - informatie die vrijwillig aan ons is verstrekt, zoals bijv. uw naam, interesses, adres, e-mailadres, telefoon en mobiele nummers. Het kan ook zijn dat de informatie die u heeft verstrekt door ons wordt opgeslagen en bewaard; dit kan gaan om - maar is niet beperkt tot - informatie op blogposts, forums, pagina’s, wiki’s en andere sociale mediatoepassingen en diensten die wij kunnen leveren. Wij zijn doorgaans niet op zoek naar gevoelige informatie over u (bijv. gegevens in verband met ras, etnische afkomst of religieuze overtuiging). Wij zullen, indien nodig, uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor het verzamelen en gebruiken van dergelijke informatie.

Bij elke bijdrage die u levert aan onze sites, erkent u en gaat u akkoord met het gegeven dat wij of onze partners eigenaar zijn van alle informatie die u heeft gepost of op een andere manier op onze sites heeft gepubliceerd, zij het in de vorm van commentaren, posts, ingevulde enquêtes en dergelijke, en dat wij het onbeperkte recht hebben om deze informatie te gebruiken, te publiceren of op enige andere wijze te benutten. Voorts doet u hierbij afstand van elke vordering op ons of onze partners voor enige vermeende of werkelijke inbreuk op uw privacy-, publiciteits-, of morele rechten, en op het recht op naamsvermelding in verband met het gebruik en de publicatie door ons of door onze partners van uw inzendingen. U bevestigt dat u geen informatie zult posten of op andere wijze zult publiceren die bedreigend of respectloos is, die aanzet tot crimineel gedrag, die aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, die anderszins de wet schendt, die inbreuk pleegt op het intellectueel eigendom, op de privacy, of op andere rechten van derde partijen, of die reclameboodschappen bevat. Voorts kunnen noch wij noch onze partners alle informatie die door gebruikers op de site wordt gepost controleren en zijn wij niet verantwoordelijk voor dergelijke informatie. In elk geval behouden wij en onze partners ons het recht voor om informatie te weigeren en te verwijderen, gedeeltelijk of volledig, om welke reden dan ook. En sowieso zullen wij of onze partners elke geposte bijdrage die inbreuk pleegt op het copyright-recht of op andere intellectuele eigendomsrechten van andere personen onder de huidige wetgeving verwijderen.

Deze site verzamelt standaard internet-loggegevens, inclusief uw IP-adres, browsertype, taal, toegangstijden, en verwijzende websiteadressen. Om te garanderen dat deze site goed wordt beheerd en om de navigatie te verbeteren, kunnen wij of onze dienstverleners gebruik maken van cookies (kleine tekstbestanden opgeslagen in de browser van een gebruiker) of elektronische afbeeldingen die de site in staat stellen om de bezoekers te tellen die een bepaalde pagina hebben bezocht, of waarmee toegang kan worden verkregen tot cookies voor het verzamelen van geaggregeerde gegevens. Aanvullende informatie over het gebruik van cookies en andere traceringstechnologieën en hoe u deze kunt beheren, kan op verzoek worden verstrekt. Mogelijk wordt er tevens automatisch informatie verzameld over de apparaten die u gebruikt tijdens uw interactie met onze sites. Daarnaast kan het ook voorkomen dat wij automatisch informatie verzamelen over de manier waarop u de sites gebruikt, zoals informatie over uw zoekacties en over wat u heeft bekeken op onze sites. Deze automatisch verzamelde informatie wordt gelinkt aan alle persoonsgegevens die u heeft verstrekt. Het kan soms ook gebeuren dat u ons via de site persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld doordat u zichzelf toegang verschaft tot specifieke content, doordat u deelneemt aan een evenement, doordat u een enquête invult of doordat u informatie opvraagt over een specifiek interessegebied. In dergelijke gevallen zal de informatie die u stuurt worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en om de site en de u aangeboden diensten aan te passen en te verbeteren. We kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken voor marketingdoeleinden of om u promotiemateriaal of informatie over diensten te sturen die interessant voor u zouden kunnen zijn. We kunnen voor marketing- en/of onderzoeksdoeleinden ook contact met u opnemen voor feedback over de diensten die wij leveren. Voorts kan uw persoonlijke informatie worden gebruikt in het kader van de bescherming van onze eigendomsrechten of die van onze gebruikers en, indien nodig, in de naleving van juridische procedures. Verder geldt dat u, door aanmelding voor onze nieuwsbrief en/of onze berichtgeving, akkoord bent gegaan met het ontvangen van informatie op het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij uw registratie. Alle e-mails worden dan ook naar dit adres gestuurd.

Houd er rekening mee dat alle informatie die u online openbaar maakt, kan worden verzameld en gebruikt door andere bezoekers van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de acties of het beleid van andere partijen die informatie verzamelen die door onze gebruikers openbaar is gemaakt in een forum of in een groep op onze websites. Persoonsgegevens die op onze sites zijn verzameld kunnen aan onze dochterondernemingen of partners en hun personeel worden doorgegeven, alsmede aan onze dienstverlenende derde partijen over de hele wereld, in landen waar de wetgeving ter plaatse mogelijk minder bescherming biedt dan die in uw eigen land. Daarnaast kunnen de sites worden gezien en bezocht door dienstverlenende derde partijen waar dan ook ter wereld. Voor zover wettelijk vereist, maken wij gebruik van juridische instrumenten die ons in staat stellen om uw persoonsgegevens, die ook door onze dochterondernemingen, partners en dienstverlenende derde partijen worden verwerkt, adequaat te beschermen, inclusief de overdracht van uw persoonsgegevens naar andere landen. Door uw gebruik van onze sites en het verstrekken van informatie aan onze sites, geeft u vrijwillig toestemming voor bovengenoemde grensoverschrijdende overdracht van informatie en het aanbieden ervan.

In het kader van onze mobiele toepassingen kunnen wij dienstverlenende derde partijen taken laten uitvoeren, zoals het analyseren van niet-persoonlijk identificeerbare gebruikersactiviteit om fouten te herstellen, om toezicht te houden op het gebruik, of om de prestaties van de mobiele toepassingen te verbeteren. Daarnaast bieden wij u op basis van een gepersonaliseerde aanbevelingslijst content die interessant voor u kan zijn. Deze aanbevelingen zijn uitsluitend gebaseerd op wat u reeds hebt bekeken op onze sites en apps. Een unieke door de app gegenereerde gebruikers-analyser personaliseert uw app-ervaringen en volgt welke informatie u leest in de app. Wij delen uw kijkgeschiedenis of -trends uitsluitend met derde partijen die voor ons werken en niet met andere gebruikers of externe derde partijen.

Onze sites bieden u de mogelijkheid om uw sociale netwerkaccounts met ons te verbinden, zoals, maar niet beperkt tot, Instagram, Twitter, LinkedIn, XING, Facebook, en YouTube. U kunt vanuit deze sociale netwerken met uw aanmeldgegevens wellicht ook op ons account inloggen. Door uw sociale netwerkaccount(s) met ons te verbinden of in te loggen op ons account met de aanmeldgegevens van uw sociale netwerkaccount(s) geeft u ons toegang tot informatie die u beschikbaar heeft gemaakt op uw openbare profielen in deze netwerken. De informatie die beschikbaar is op uw openbare profielen varieert afhankelijk van het sociale netwerk en uw instellingen, maar kan uw e-mailadres bevatten, uw echte naam, foto’s, uw geslacht of uw interesses zoals gelinkt aan onze service en locatie. Wij gebruiken de informatie die wij ontvangen van uw sociale netwerkaccount(s) in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van dit (deze) sociale netwerk(en) en het hier omschreven privacy-beleid. Raadpleeg de privacy-instellingen van uw sociale netwerkaccount(s) voor informatie over welke gegevens en applicaties er met ons worden gedeeld, en hoe u de gegevens die door uw account(s) worden gedeeld kunt beheren, inclusief informatie over uw activiteiten op andere sites. Wanneer u een sociaal netwerkaccount van ons wilt loskoppelen, raadpleeg dan de instellingen van dat sociale netwerk en zijn provider.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd naar eigen inzicht aan te passen of te wijzigen. Om goed op de hoogte te blijven over de wijze waarop wij uw gegevens beschermen adviseren wij u om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw door te lezen.

Door gebruikmaking van onze sites en apps, stemt u in met het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op.