Impressum

Impressum:

Btw-identificatienummer: ATU71318718

Bedrijfsregistratienummer: FN 456677i
Handelsregister rechtbank van Wels
Instantie overeenkomstig ECG (wet op e-commerce):
Bezirkshauptmannschaft Gmunden

Algemeen directeur: Brigitte Kann
Ondernemingsdoelstelling: detailhandel
E-mail: sales@devenolux.com

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor DEVENOLUX Austria GmbH

 

1. Toepassingsgebied

In deze versie van het contract en vanaf het moment waarop het werd afgesloten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing voor zakelijke transacties tussen de consument en Devenolux Oostenrijk GmbH. Onder verkoop op afstand wordt verstaan het doen van transacties die uitsluitend worden overeengekomen met gebruik van één of meer communicatiemiddelen op afstand. De term ‘communicatie op afstand’ betekent onder andere elektronische post of e-mail. Afwijkende voorwaarden van uw kant worden door Devenolux Oostenrijk GmbH niet erkend, tenzij Devenolux Oostenrijk GmbH uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met de geldigheid hiervan.

Wijzigingen in de algemene zakelijke voorwaarden worden gepubliceerd in een nieuwsbrief en op de website van Devenolux Oostenrijk GmbH (www.devenolux.com) en treden daarmee in werking. Wanneer u al bent geregistreerd maar niet instemt met deze wijzigingen kunt u Devenolux Oostenrijk GmbH per e-mail verzoeken om uw registratie direct ongedaan te maken via sales@devenolux.com.

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst

Het productassortiment gepresenteerd in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar is een niet-bindende online catalogus. Door op de bestelknop te klikken, verbindt u zich tot het bestellen van de geselecteerde goederen in het winkelmandje. De bevestigingen van de ontvangst van uw bestelling en uw aanvaarding ervan worden gelijktijdig en direct na plaatsing van de order naar u verzonden in de vorm van een geautomatiseerde e-mail, waarin het product, de prijs, de leverings- en betaalvoorwaarden staan vermeld. Hiermee wordt de totstandkoming van de koopovereenkomst bevestigd. De taal die wordt gehanteerd in de overeenkomst, in de bestelling en in de zakelijke communicatie is Duits. De plaats van uitvoering van alle diensten in de overeenkomst is de hoofdvestiging van ons bedrijf. De overeenkomende partijen stemmen toe in de toepassing van de Oostenrijkse wetgeving voor zover er geen andere belangrijke wettelijke bepalingen in overweging dienen te worden genomen die hiermee in tegenspraak zijn. Uitdrukkelijk uitgesloten zijn het Verdrag der Verenigde Naties en alle bepalingen met betrekking tot dit verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Wanneer de woonplaats of gewone verblijfplaats van de consument Oostenrijk is, of als de consument in Oostenrijk te werk is gesteld, geldt in geval van een rechtszaak tegen de consument alleen de bevoegdheid van het gerecht onder wiens autoriteit de woonplaats, de gewone verblijfplaats, of de plaats van tewerkstelling van de consument valt. In geval van juridische geschillen voortkomend uit de overeenkomst zijn de dwingende bepalingen die gelden in de woonplaats van de consument ook van toepassing op de contractuele relatie.

  • Weigeren van bestellingen

Devenolux Oostenrijk GmbH behoudt zich het recht voor om online bestellingen te weigeren wanneer de koopovereenkomst niet is geaccepteerd. Devenolux Oostenrijk GmbH is vrij om hierover te beslissen. Als Devenolux Oostenrijk GmbH een online bestelling niet uitvoert, zal Devenolux Oostenrijk GmbH de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Devenolux Oostenrijk GmbH behoudt zich het recht voor om uitsluitend standaard gangbare hoeveelheden te verzenden. Wanneer een bestelling deze hoeveelheid overstijgt, wordt u onmiddellijk per e-mail op de hoogte gebracht. Wanneer, in een uitzonderlijk geval, een artikel niet beschikbaar is, wordt u ook per e-mail geïnformeerd.

 

3. Herroepingsrecht van Oostenrijkse consumenten

In het geval van verkoop op afstand bedraagt de herroepingstermijn voor een consument overeenkomstig de Oostenrijkse wetgeving inzake consumentenbescherming 7 werkdagen (zaterdag wordt niet beschouwd als werkdag), vanaf het sluiten van het contract. De herroepingstermijn begint op het moment van de levering van de goederen en de ontvangst door de consument (melding van succesvolle aflevering van de te leveren goederen wordt ook beschouwd als levering van de goederen aan de consument). Voor de dienstverlening begint deze termijn op de datum waarop het contract is afgesloten. Hierbij telt de dag waarop de termijn begint (bij zowel afsluiting van het contract en ontvangst door de klant) niet mee. De herroeping kan worden gedaan binnen de herroepingstermijn, zonder opgaaf van reden, schriftelijk of per e-mail, per fax, of per brief aan ons bedrijf op het adres hieronder.

Als Devenolux Oostenrijk GmbH de goederen overeenkomstig de bestelling heeft geleverd, draagt de consument de kosten voor de retourzending.

Retourzendingen vanuit Oostenrijk worden verzonden naar:

Devenolux Austria GmbH, Unterthalhamstrasse 2, 4694 Ohlsdorf, Oostenrijk

Als de consument zich terugtrekt uit de overeenkomst, dient de handelaar de betaling van de consument terug te storten en de noodzakelijke en legitieme onkosten die de consument heeft gemaakt, te vergoeden. De consument zal de ontvangen dienstverlening annuleren en de opdrachtnemer een redelijke vergoeding betalen voor het gebruik, inclusief compensatie voor de hiermee samenhangende vermindering van de basiswaarde van de dienst. Het wederom overdragen van de diensten door de consument als zodanig wordt niet beschouwd als waardevermindering.

Goederen die geschikt zijn voor pakketpost dient de consument te retourneren. Goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden worden door ons opgehaald op het adres van de consument. Wanneer de consument in Oostenrijk woont dient hij/zij de kosten voor de retourzending van de goederen te betalen zoals overeengekomen. Als de klant een ondernemer is volgens §1 van de Oostenrijkse handelswet, is herroeping volledig uitgesloten.

 

4. Garantie

Binnen het kader van de wettelijke bepalingen is Devenolux Oostenrijk GmbH aansprakelijk voor gebreken aan de geleverde goederen. In consumentenovereenkomsten bedraagt de garantieperiode 2 jaar vanaf het moment van levering van de goederen. Tijdens deze garantieperiode heeft de consument het recht op gratis reparatie of vervanging van de goederen. Als een gebrek of defect niet binnen een redelijke periode wordt verholpen, heeft de consument recht op conversie (annulering van de aankoop) of een vergoeding (korting op de aankoopprijs).

 

5. Leverings-/verzendkosten

Alle door Devenolux Oostenrijk GmbH opgegeven prijzen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, inclusief btw. Tenzij anders vermeld in de beschrijving van het artikel worden alle items geleverd zonder decoratie.

Voor Oostenrijk zijn de verzendkosten vastgesteld op een tarief van EUR 5,50. Vanaf een minimum bestelwaarde van EUR 100,00 is verzending binnen Oostenrijk gratis. Voor landen in de EU-zone is het tarief voor de verzendkosten vastgesteld op EUR 15,00; voor landen in de EU-zone 2 op EUR 18,00; en voor de rest van de wereld op EUR 25,00.

De verzendkosten voor de respectievelijke landen worden vermeld bij de afronding van de bestelling, vooraf aan de betaling.

 

  • Prijzen en betaalmethoden

Onafhankelijk van het land waarin de bestelling is geplaatst, kan de betaling altijd via creditcard of directe overschrijving worden uitgevoerd.

 

De aankoopprijs dient als volgt te worden betaald:

Creditcard: bij acceptatie van de order wordt het bedrag afgeschreven van de creditcard. In geval van vertraging van de betaling behouden wij ons het recht voor om kosten in rekening te brengen.

De prijzen zijn geldig op het moment van de bestelling, inclusief btw, plus alle kosten die ontstaan door de verzending. De rekening wordt opgesteld in euro’s. Alle kosten die ontstaan door het betaalproces en de vergoedingen voor de financiële dienstverleners (card complete Service Bank AG, Sofort GmbH) worden gedragen door Devenolux Oostenrijk GmbH en worden niet doorberekend aan de consument.

 

  • Eigendomsvoorbehoud en verrekenings-verbod

De geleverde goederen blijven eigendom van Devenolux Oostenrijk GmbH totdat de aankoopprijs en alle verzendkosten volledig zijn betaald. De contractuele partner doet afstand van de mogelijkheid tot verrekening. Is er echter sprake van faillissement van Devenolux Oostenrijk GmbH of van een tegenvordering, opgelegd door een rechtbank of door ons erkend, in verband met een vordering onzerzijds, dan bestaat voor de consument de mogelijkheid van verrekening.

 

6. Gegevensbescherming

Verzameling, opslag en bescherming van gegevens:

Uiteraard wordt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw informatie zonder uw duidelijke toestemming uitsluitend voor het verwerken van uw bestelling. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief zal uw e-mailadres met uw goedkeuring slechts worden gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden, totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Gegevens benodigd voor zakelijke transacties worden bewaard en, indien relevant, doorgegeven aan bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw bestelling. Wij beschouwen de bescherming van uw betaalgegevens, zoals de gegevens van uw creditcard, als onze hoogste prioriteit. Hierdoor is misbruik van uw gegevens vrijwel uitgesloten. U heeft ten alle tijden het recht op gratis informatie over correctie, blokkering en verwijdering van uw opgeslagen gegevens. Hierover kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via e-mail sales@devenolux.com of per post via het adres vermeld in de wettelijke disclaimer. Dit recht wordt alleen beperkt indien wij annulering opschorten in verband met het waarborgen van onze aanspraken. De inhoudelijke teksten van de contractuele overeenkomsten worden door ons bewaard. Onze gegevens en algemene voorwaarden worden per e-mail aan u verzonden. De algemene voorwaarden kunt u ten alle tijden inzien op www.devenolux.com. Om veiligheidsredenen zijn uw bestelgegevens niet langer toegankelijk via internet.

 

De klant erkent dat de door hem/haar ingevoerde gegevens worden opgeslagen en verwerkt voor doeleinden aangaande onze boekhouding, marketing en klantenadministratie. De gegevens worden door ons gebruikt om te voldoen aan wettelijke voorschriften en voor het afhandelen van betaaltransacties.

Klantgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor de afwikkeling van de overeenkomst (goederentransport, facturering) of in verband met gerechtelijke bevelen. Onze overeenkomst-sluitende partijen die zorgdragen voor de afwikkeling van de overeenkomst (goederentransport) worden geïnstrueerd over onze richtlijnen voor gegevensbescherming en zijn verplicht om deze na te leven.

 

Herroeping van instemming

U heeft wellicht uitdrukkelijk instemming gegeven aan het volgende: “Toestemming voor reclame per e-mail: Ik ontvang graag regelmatig aanbiedingen per e-mail. Mijn e-mailadres mag niet worden doorgegeven aan andere bedrijven”. We willen u er graag op attent maken dat u uw instemming ten alle tijden kunt herroepen: Deze toestemming voor het gebruik van mijn e-mailadres voor reclamedoeleinden kan ik ten alle tijden intrekken door te klikken op de link “afmelden” onderaan de nieuwsbrief of door contact op te nemen met: sales@devenolux.com.

 

Informatie over de exploitant

Bedrijfsregistratienummer: FN 456677i  Handelsregister Rechtbank van Wels
Btw-identificatienummer: ATU71318718

Bankrekening:

Raiffeisenbank Salzkammergut: IBAN: AT62 3451 0000 0953 0247, BIC: RZOOAT2L510

Sparkasse Oberösterreich: IBAN: AT69 2032 0321 0041 0219, BIC: ASPKAT2LXXX

 

Algemeen directeur: Brigitte Kann
Ondernemingsdoelstelling: detailhandel
E-mail: sales@devenolux.com